Werken

Met Acteurs

Acteurs nemen je mee in een andere werkelijkheid. Ze houden je een spiegel voor, ze laten je zien wat er in de onderstroom gebeurt, ze leven zich in diverse soorten van gedrag in…

Lees meer
Werken

Met Storytelling

Zolang er mensen zijn, bestaan er verhalen. Echte verhalen inspireren, geven richting, stellen vragen, geven inzicht, verbinden mensen en drijven mensen soms uiteen.

Lees meer
Werken

met Teams

Van medewerkers en teams wordt verwacht dat zij zelfsturend zijn, verantwoordelijkheden oppakken, gebruik maken van elkaars talenten, besluiten nemen, elkaar aanspreken…

Lees meer
Waar mensen samenwerken zijn er verschillen. Verschillen kunnen tot wrijving leiden. Een werkelijke dialoog tussen mensen is onmisbaar. Een echte dialoog leidt tot betere resultaten.

Elk mens heeft zijn eigen verhaal. Het vertellen en beluisteren van verhalen brengt mensen dichter bij elkaar. Verbinding maakt mensen innovatief en creatief bij het oplossen van problemen.

Leren doe je met je hoofd, je hart en je hele lichaam. Er zijn werkvormen nodig die oude patronen aan het licht brengen en ruimte maken voor nieuwe mogelijkheden. Medewerkers en organisaties komen bij hun potentieel en kunnen zin geven aan lastige vragen.

Ik ondersteun je daarbij.